Inloggen

Themaregisseur Lokaal Sociaal Beleid

Onbepaalde duur
36 - 40 uur
B1-B2-B3
OCMW Brugge
Share

Jouw functie

In Brugge geven we samen met de sociale sector en met burgers vorm aan het lokaal sociaal beleid. We zoeken antwoorden op een aantal sociale uitdagingen in de stad. Denk maar aan de nood aan betaalbare woningen, aan kinderopvang, de groeiende zorgnood door de vergrijzing van onze bevolking.

De cel lokaal sociaal beleid neemt een trekkersrol op in de opmaak en opvolging van een lokaal sociaal beleidsplan, maar zet ook zelf concrete projecten op. In 2020 werd een beleidsplan uitgewerkt met 7 thema’s en 7 aandachtpunten.
De 7 thema's zijn:

 • kansen voor kinderen en jongeren
 • werk op maat
 • een dak boven je hoofd
 • een goede gezondheid
 • zorg (voor elkaar)
 • iedereen mee (met subthema's e-inclusie, mobiel kunnen zijn, toegankelijke vrije tijd...)
 • toegang tot hulp en diensten.

De 7 aandachtspunten, die in alle thema's meegenomen worden, zijn:

 • tegen (kinder)armoede
 • preventie
 • midden in de samenleving
 • verschillende doelgroepen, drempels, buurten
 • in alle beleidsdomeinen
 • participatie
 • toegankelijkheid. 

Meer info over het lokaal sociaal beleid op https://www.brugge.be/bruggedraaitommensen.

 • Je detecteert actief de noden op de toegewezen thema’s, zoekt naar oplossingen en formuleert beleidsvoorstellen en –adviezen in samenwerking met de beleidsmedewerkers en programmaregisseur Lokaal Sociaal Beleid.
 • Je helpt mee trajecten met partners opzetten in het kader van het realiseren, evalueren en bijsturen van een lokaal sociaal beleidsplan.
 • Je organiseert inspraak, zowel met partners (organisaties, verenigingen, raden, andere diensten) als met inwoners
 • Je bouwt professionele samenwerkingsrelaties binnen en buiten de organisatie in functie van het realiseren van doelstellingen in het kader van een lokaal sociaal beleid.
 • Je neemt actief deel aan overleg, samenwerkingsverbanden en netwerken.
 • Je voert eigen acties en projecten van de cel uit in samenwerking met collega-diensten en externe organisaties.
 • Je werkt/schrijft mee aan de communicatie over het lokaal sociaal beleid vanuit jouw thema’s.
 • Je draagt mee zorg voor een goede werking van de dienst.

Jouw tewerkstellingsplaats: Huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge.
Website: www.ocmw-brugge.be; www.brugge.be/bruggedraaitommensen

Jouw profiel:

 • Je bent geboeid door verschillende thema’s in het lokaal sociaal beleid.
 • Je bent een aanspreekpunt voor partners en ondersteunt hen in hun traject.
 • Je houdt van samenwerken en netwerken.
 • Je bent sterk in schriftelijke en mondelinge communicatie. 
 • Je bent sterk in het organiseren van initiatieven (inspraakmomenten, evenementen…)
   

Inleidend tekstje (Extern)

OCMW Brugge zoekt 1 voltijdse themaregisseur voor de cel lokaal sociaal beleid voor een vaste tewerkstelling. Je werkt als themaregisseur rond de thema’s gezondheid en zorg. Je staat ook in voor de coördinatie van het project ‘Compassionate Brugge’.

Is het coördineren van ‘Compassionate Brugge’ een mooie uitdaging voor jou? Wil je beleidsmatig werken rond thema’s zoals geestelijke gezondheid, mantelzorg, preventieve tandzorg en toegankelijkheid van de zorg? Wil je mee vorm geven aan projecten zoals Kwartier Maken in samenwerking met lokale organisaties? Dan ben jij de themaregisseur die we zoeken!

Inleidend tekstjes (Intern)

OCMW Brugge zoekt 1 voltijdse themaregisseur voor de cel lokaal sociaal beleid voor een vaste tewerkstelling. Je werkt als themaregisseur rond de thema’s gezondheid en zorg. Je staat ook in voor de coördinatie van het project ‘Compassionate Brugge’.

Selectieprocedure in aanwerving, bevordering en interne personeelsmobiliteit.
Deze selectieprocedure is in bevordering en interne personeelsmobiliteit toegankelijk voor de medewerkers van OCMW Brugge, alle welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) en Stad Brugge.

Is het coördineren van ‘Compassionate Brugge’ een mooie uitdaging voor jou? Wil je beleidsmatig werken rond thema’s zoals geestelijke gezondheid, mantelzorg, preventieve tandzorg en toegankelijkheid van de zorg? Wil je mee vorm geven aan projecten zoals Kwartier Maken in samenwerking met lokale organisaties? Dan ben jij de themaregisseur die we zoeken!

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma. Als je niet beschikt over een bachelordiploma is slagen voor een voorafgaande capacitaire proef vereist om verder te kunnen deelnemen aan de procedure. In dit geval beschik je over 2 jaar relevante ervaring.
 • Op het moment van indiensttreding, kan je een blanco uittreksel uit het strafregister voorleggen dat minder dan drie maand oud is. We vragen om dit tijdens de sollicitatieprocedure reeds aan te vragen in jouw gemeente. Indien hier een veroordeling op vermeld staat moet een uitzondering aangevraagd worden bij het bestuur. Contacteer ons tijdig in dat geval.

Deelnemingsvoorwaarden

Aanwervingsvoorwaarden (de selectieprocedure is toegankelijk in ‘aanwerving’ voor iedereen die aan de onderstaande voorwaarden voldoet):

 • Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkgesteld diploma. Als je niet beschikt over een bachelordiploma is slagen voor een voorafgaande capacitaire proef vereist om verder te kunnen deelnemen aan de procedure. In dit geval beschik je over 2 jaar relevante ervaring.

Bevorderings-/promotievoorwaarden (de selectieprocedure is toegankelijk in ‘bevordering/promotie’ voor alle medewerkers van OCMW Brugge, alle welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) en Stad Brugge die aan de onderstaande voorwaarden voldoen):

 • Voor een bevordering/promotie naar een hoger niveau (C, D of E naar B) moet je minimaal 2 jaar anciënniteit hebben (ongeacht het niveau) in een openbaar bestuur, waarvan minstens 1 jaar in OCMW Brugge, of de welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) of Stad Brugge.
 • Je bevindt je niet in een knipperlichttraject. Indien je toch in een knipperlichttraject zit, dien je toestemming te vragen tot deelname aan de selectieprocedure aan de aanstellende overheid.
 • Je bent vast benoemd of in dienst gekomen na een reguliere selectieprocedure.

Voorwaarden interne personeelsmobiliteit (de selectieprocedure is toegankelijk in ‘interne personeelsmobiliteit’ voor alle medewerkers van OCMW Brugge, alle welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) en Stad Brugge die aan de onderstaande voorwaarden voldoen): -

 • Je bent minstens 1 jaar in dienst in OCMW Brugge of de welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) of Stad Brugge en zit op vandaag in de graad B1-B2-B3.
 • Je bevindt je niet in een knipperlichttraject. Indien je toch in een knipperlichttraject zit, dien je toestemming tot deelname aan de selectieprocedure te vragen aan de aanstellende overheid.
 • Je bent vast benoemd of in dienst gekomen na een reguliere selectieprocedure.

Wat hebben wij jou te bieden?

Een voltijds contract onbepaalde duur en aanleg van een werfreserve.

We verlonen jouw functie volgens weddeschaal B1-B2-B3. Dit situeert zich voor een voltijdse tewerkstelling tussen de €2536,05 (startloon, zonder overname van anciënniteit) en €4229,18 (maximale overname van anciënniteit) bruto per maand. Jouw loon hangt af van eventueel over te nemen anciënniteit. Voor een loonsimulatie op maat kan je steeds vrijblijvend contact opnemen.

Daarnaast bieden we jou volgende voordelen:

 • een interessante verlofregeling (20 wettelijke en 8 extralegale dagen a rato prestaties) en mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst (gunst)
 • maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag van 7u36)
 • een fietsvergoeding (€ 0,24/km) en een gratis fietshersteldienst
 • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
 • vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • eindejaarspremie
 • aanvullende pensioenvergoeding
 • bedrijfscatering tegen democratische prijzen
 • overname van alle openbare anciënniteit en tot max. 10 jaar relevante, geldelijke privé-anciënniteit
 • mogelijkheid tot telewerken
 • flexibele werkuren
 • vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • parkeermogelijkheden
 • een aantrekkelijk opleidings- en persoonlijk ontwikkelingsaanbod
 • een uitdagende en dynamische werkomgeving
 • aandacht voor een evenwichtige balans tussen werk en privé
 • interessante premies, voordelen en aanbiedingen via lidmaatschap van de personeelsvereniging SOFOCO – (www.sofoco.be)
 • aandacht voor jouw gezondheid door ter beschikking stellen van sport- en ontspanningsfaciliteiten aan voordelige tarieven (fitness, zwembad…)

Wat hebben wij jou te bieden?

Een voltijds contract onbepaalde duur en aanleg van een werfreserve.

We verlonen jouw functie volgens weddeschaal B1-B2-B3. Dit situeert zich voor een voltijdse tewerkstelling tussen de € 2536,05 (startloon, zonder overname van anciënniteit) en € 4229,18 (maximale overname van anciënniteit) bruto per maand. Jouw loon hangt af van eventueel over te nemen anciënniteit. Voor een loonsimulatie op maat kan je steeds vrijblijvend contact opnemen.

Daarnaast bieden we jou volgende voordelen:
 • een interessante verlofregeling (20 wettelijke en 8 extralegale dagen a rato prestaties) en mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst (gunst)
 • als je op het moment van instappen in deze functie reeds medewerker bent van OCMW Brugge of één van de welzijnsverenigingen van OCMW Brugge (incl. Mintus) blijven jouw huidige verlofrechten ongewijzigd.
 • maaltijdcheques (€7 per gewerkte dag van 7u36)
 • een fietsvergoeding (€ 0,24/km) en een gratis fietshersteldienst
 • gratis openbaar vervoer (woon-werkverkeer)
 • vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om aan te sluiten bij de gratis hospitalisatieverzekering
 • eindejaarspremie
 • aanvullende pensioenvergoeding
 • bedrijfscatering tegen democratische prijzen (indien van toepassing – hoofdzetel en bepaalde locaties)
 • overname van alle openbare anciënniteit
 • mogelijkheid tot telewerken
 • flexibele werkuren
 • vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • parkeermogelijkheden
 • een aantrekkelijk opleidings- en persoonlijk ontwikkelingsaanbod
 • een uitdagende en dynamische werkomgeving
 • aandacht voor een evenwichtige balans tussen werk en privé
 • interessante premies, voordelen en aanbiedingen via lidmaatschap van de personeelsvereniging SOFOCO – (www.sofoco.be)
 • aandacht voor jouw gezondheid door ter beschikking stellen van sport- en ontspanningsfaciliteiten aan voordelige tarieven (fitness, zwembad…)


Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

De reguliere selectieprocedure bestaat uit volgend(e) onderde(e)l(en) (data onder voorbehoud):
 • Een capaciteitsproef voor wie niet voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden: Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma, is deelnemen aan de selectieprocedure mogelijk na het slagen voor deze capaciteitsproef. Data worden later meegedeeld.
 • Schriftelijke proef: datum wordt later meegedeeld.
 • Mondelinge proef: data worden later meegedeeld.

De concrete data worden zo snel mogelijk via de jobsite bekend gemaakt. Neem dus regelmatig een kijkje op de jobsite voor de laatste stand van zaken.

Solliciteren kan tot en met maandag 31 mei 2021.

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

De reguliere selectieprocedure bestaat uit volgend(e) onderde(e)l(en) (data onder voorbehoud):
 • Een capaciteitsproef voor wie niet voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden: Indien je niet beschikt over het gevraagde diploma, is deelnemen aan de selectieprocedure mogelijk na het slagen voor deze capaciteitsproef. Data worden later meegedeeld.
 • Schriftelijke proef: datum wordt later meegedeeld.
 • Mondelinge proef: data worden later meegedeeld.

De concrete data worden zo snel mogelijk via de jobsite bekend gemaakt. Neem dus regelmatig een kijkje op de jobsite voor de laatste stand van zaken.

Solliciteren kan tot en met maandag 31 mei 2021.

Geprikkeld?

Solliciteren kan via de knop ‘solliciteer’ op deze pagina. Voeg je motivatiebrief, CV en een kopie van het vereiste diploma of het bewijs dat je laatstejaarsstudent bent toe aan je sollicitatie. Als laatstejaarsstudent laad je je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op.

Inschrijven kan tot en met maandag 31 mei 2021.

Gelieve voldoende aandacht te besteden aan de beschrijving van de vereiste relevante ervaring in jouw CV indien je niet over het vereiste diploma beschikt en dient deel te nemen aan de capacitaire proef.

Misschien maak jij binnenkort deel uit van ons team enthousiaste medewerkers!

Als je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, krijg je na de uiterste inschrijvingsdatum een uitnodiging voor deelname aan en meer informatie omtrent de selectieprocedure.
Opgelet: Breng steeds jouw sollicitatie online in orde via de jobsite én vóór de uiterste inschrijvingsdatum. We aanvaarden geen sollicitaties via e-mail of na de uiterste inschrijvingsdatum.
Wij baseren ons in onze selecties op competenties en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap

Geprikkeld?

Solliciteren kan via de knop ‘solliciteer’ op deze pagina. Voeg je motivatiebrief, CV en een kopie van het vereiste diploma of het bewijs dat je laatstejaarsstudent bent toe aan je sollicitatie. Als laatstejaarsstudent laad je je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op.

Inschrijven kan tot en met maandag 31 mei 2021.

Gelieve voldoende aandacht te besteden aan de beschrijving van de vereiste relevante ervaring in jouw CV indien je niet over het vereiste diploma beschikt en dient deel te nemen aan de capacitaire proef.

Misschien maak jij binnenkort deel uit van ons team enthousiaste medewerkers!

Als je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, krijg je na de uiterste inschrijvingsdatum een uitnodiging voor deelname aan en meer informatie omtrent de selectieprocedure.
Opgelet: Breng steeds jouw sollicitatie online in orde via de jobsite én vóór de uiterste inschrijvingsdatum. We aanvaarden geen sollicitaties via e-mail of na de uiterste inschrijvingsdatum.
Wij baseren ons in onze selecties op competenties en talent, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, religie of handicap

Ons contacteren?

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op:

Omtrent de functie inhoud:
Tineke Van de Walle, Programmaregisseur lokaal sociaal beleid
t: 050 44 86 02
m: Tineke.vandewalle@brugge.be

Voor alle andere vragen:
Sarah Crampe, Loopbaancoach
t: 050 32 74 97
m: sarah@selectie.mintus.be

Neem zeker ook eens een kijkje op de website link website https://www.brugge.be/bruggedraaitommensen!

Redelijke aanpassingen

We vinden het belangrijk om de deelname aan selectieprocedures voor iedereen toegankelijk te maken. Door drempels zoveel mogelijk weg te werken, willen we iedereen de kans geven om deel te nemen. Heb je een handicap, leerstoornis of chronische ziekte, of word je geconfronteerd met een andere al dan niet tijdelijke toestand van psychische, fysieke of zintuiglijke aard die je deelname aan een selectieprocedure belemmert? Neem contact op met de verantwoordelijke loopbaancoach van de selectieprocedure. Mits het bezorgen van een officieel attest van je handicap, leerstoornis of ziekte kan bekeken worden of er redelijke aanpassingen mogelijk zijn. Er worden geen afzonderlijke selecties georganiseerd. Wel wordt bekeken welke 'redelijke aanpassingen' mogelijk zijn om een gelijkwaardige deelname mogelijk te maken.
Ben je zwanger of geef je borstvoeding en heb je nood aan redelijke aanpassingen?
Bijvoorbeeld: Heb je een apart lokaal voor een borstvoedingspauze nodig? Neem contact op met de verantwoordelijke loopbaancoach van de selectieprocedure zodat we de redelijke aanpassingen tijdig kunnen voorzien.
Solliciteren doe je VÓÓR:
01.06.2021

Info

Vragen over de selectieprocedure:

Themaregisseur Lokaal Sociaal Beleid

Vacatures in de kijker

Job Banner

Preventieadviseur psychosociale aspecten

Je ondersteunt werkgever en werknemers onpartijdig en in volledige onafhankelijkheid in de uitvoering van het psychosociaal welzijnsbeleid van de organisatie en de toepassing van alle...

Jobstudent schooljaar 2020-2021

Via deze weg kan je inschrijven voor een studentenjob bij zowel Mintus, De Blauwe Lelie, Ruddersstove, Ons Huis Brugge, 't SAS en OCMW Brugge. Mintus draagt zorg voor senioren Ons Huis...

Themaregisseur Lokaal Sociaal Beleid

In Brugge geven we samen met de sociale sector en met burgers vorm aan het lokaal sociaal beleid. We zoeken antwoorden op een aantal sociale uitdagingen in de stad. Denk maar aan de nood aan...

BLIJF OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE VACATURES

Wil je graag persoonlijk op de hoogte gesteld worden van interessante nieuwe vacatures? Klik hieronder dan zeker even verder. Je kan op deze manier aangeven welke type jobs jou interesseren en automatisch via e-mail ingelicht worden over nieuwe vacatures voor deze jobs.

Ik wil op de hoogte blijven!

OCMW Brugge gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.